Tynset kirkelige fellesråd

Kalender

Vis følgende kategorier:

Gudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste
Setermesse

August


01Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Tynset kirke

08Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Kvikne kirke

15Søndag
12:00 - 13:00
Setermesse gudstjeneste i Tylldalen, Setermesse
Idar

15Søndag
19:00 - 20:00
Gudstjeneste i Tynset kirke

21Lørdag
11:00 - 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Kvikne kirke

21Lørdag
13:00 - 14:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Kvikne kirke

28Lørdag
12:00 - 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Tylldalen kirke

September


04Lørdag
10:30 - 12:03
Konfirmasjonsgudstjeneste i Tynset kirke

04Lørdag
13:30 - 14:03
Konfirmasjonsgudstjeneste i Tynset kirke

05Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Tynset kirke

05Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Kvikne kirke

11Lørdag
10:30 - 11:03
Konfirmasjonsgudstjeneste i Tynset kirke

11Lørdag
12:00 - 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Tynset kirke

11Lørdag
13:30 - 14:03
Konfirmasjonsgudstjeneste i Tynset kirke

12Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Tynset kirke

19Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Tylldalen kirke

26Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Brydalen kirke

26Søndag
19:00 - 20:00
Gudstjeneste i Tynset kirke