Tynset kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 3 juli
Tynset kirke
søndag 17 juli
Tynset bygdemuseum
fredag 29 juli
Tylldalen kirke
søndag 31 juli
Setermesse Kvikne
søndag 7 august
Tynset kirke
søndag 14 august
Tylldalen, Setermesse

Kalender

Vis følgende kategorier:

Allehelgensgudstjeneste
Familiemesse
Folketonemesse
Friluftsgudstjeneste
Gudstjeneste
Jazzgudstjeneste
Lys
Olsokgudstjeneste

Juli


03Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Tynset kirke

17Søndag
12:00 - 13:00
Friluftsgudstjeneste i Tynset bygdemuseum

29Fredag
19:00 - 20:00
Olsokgudstjeneste i Tylldalen kirke

31Søndag
12:00 - 13:00
Friluftsgudstjeneste i Setermesse Kvikne

August


07Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Tynset kirke

14Søndag
12:00 - 13:00
Friluftsgudstjeneste i Tylldalen, Setermesse

21Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Kvikne kirke

21Søndag
19:00 - 20:00
Gudstjeneste i Tynset kirke

September


04Søndag
11:00 - 12:00
Jazzgudstjeneste i Tynset kirke

11Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Kvikne kirke

11Søndag
14:00 - 15:00
Friluftsgudstjeneste i Tylldalen

18Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Tynset kirke

25Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Brydalen kirke

25Søndag
19:00 - 20:00
Gudstjeneste i Tynset kirke

Oktober


02Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Tylldalen kirke

09Søndag
11:00 - 12:00
Folketonemesse i Tynset kirke

16Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Kvikne kirke

23Søndag
11:00 - 12:00
Folketonemesse i Brydalen kirke

23Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Tynset kirke

November


06Søndag
11:00 - 12:00
Allehelgensgudstjeneste i Tynset kirke

06Søndag
11:00 - 12:00
Allehelgensgudstjeneste i Kvikne kirke

06Søndag
14:00 - 15:00
Allehelgensgudstjeneste i Tylldalen kirke

06Søndag
19:00 - 20:00
Allehelgensgudstjeneste i Brydalen kirke

20Søndag
19:00 - 20:00
Gudstjeneste i Tynset kirke

27Søndag
11:00 - 12:00
Lys Våken gudstjeneste i Kvikne kirke

27Søndag
11:00 - 12:00
Familiemesse i Tynset kirke