menighet

Kirkene våre ny

 

Kirkene våre

https://tynsetkirke.no/img/15_10_2019_Kirker_i_Tynset/alle_kirkene_i_tynset_sommer_liten.png


 

 

I Tynset er det fire kirker. Den eldste er Kvikne kirke som ble reist i 1654, mens Tylldalen kirke er fra 1736, Tynset kirke ble innviet i 1795 og Brydalen kirke ble oppført 1883.

Se lenkene under for mer informasjon.

BRYDALEN KIRKE       KVIKNE KIRKE       TYLLDALEN KIKRE       TYNSET KIRKE

Kvikne kirke – Engelsk og Tysk

Tynset kirke – Engelsk og Tysk