Logo-Storst-av-alt-under

Det er ledig inntil 100 % stilling som trosopplærer fra 15. august 2023, med mulighet for tilpasning av startdato. Det åpnes for at 2 søkere kan utfylle hverandre.   

Er du kreativ og glad i barn og ungdom, så får du her muligheten til å jobbe både selvstendig og sammen med stab og engasjerte frivillige medarbeidere.
Stllingen har 37,5 timers arbeidsuke. Tynset kirkelige fellesråd er arbeidsgiver, og kontorsted er Tynset. Det må regnes noe helg- og kveldsarbeid i de ulike sokn. For å få best mulig oversikt og forutsigbare arbeidsforhold vil det bli satt opp halvårsplaner. Det kan påregnes mer konsentrert arbeid tilnærmet likt skoleåret og mulighet for opparbeidelse av lang sommerfri.

Trosopplæringen styres av en styringsgruppe hvor alle fellesrådene er representert med til sammen 17 kirker. Menighetene er typisk folkekirkemenigheter, og knapt 80% av befolkningen er medlem i Den norske kirke.

Les merLes mer

Høsten 2023 skal det holdes kirkevalg i Tynset i de fire soknene Tynset, Tylldalen, Brydalen og Kvikne. Det skal velges 8 faste medlemmer og 5 varamedlemmer i Tynset sokn, 6 faste medlemmer og 5 varamedlemmer i Tylldalen sokn, 6 faste medlemmer og 5 varamedlemmer i Kvikne sokn og 4 faste medlemmer og 5 faste varamedlemmer i Brydalen sokn.

Frist for å klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste listeforslagene er 9 mai.

Supplerende nominasjon

Fra 2. mai er det åpent for supplerende nominasjon. Da kan det foreslås enkelt kandidater. Slike kandidater vil bli føyd til nederst på lista til menighetsrådsvalget. Hvis det kommer flere forslag vil det bli trukket lodd om rekkefølgen på disse.
Kandidater som foreslås må være over 18 år og ha stemmerett i menighetsrådsvalget. Forslaget må underskrives av fem stemmeberettigede forslagstillere. 
Reglene for supplerende nominasjon sier:
"Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument. Forslaget til supplerende nominasjon skal ha følgende vedlegg:
En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på forslaget."
Fristen for supplerende nominasjon er 15. mai kl. 12.00. Forslag leveres valgstyret ved menighetsrådsledere Heidi Barmoen i Tynset sokn, Olav Horten i Tylldalen sokn, Inger Elise Næss i Brydalen sokn og Jan Haugan i Kvikne sokn.

Følgende er nominert av de forskjellige nominasjonskomiteene i Tynset til menighetsrådsvalget i de fire soknene:

 

Les merLes mer
Hellig Olav fra Tyldal bilde

Foreningen "Hellig Olav fra Tyldal" ble formelt stiftet i 2019, og har som formål å få laget en kopi av middelalderstatuen "Hellig Olav fra Tyldal" og plassere den i Tylldalen kirke.

Les merLes mer
to hender.png

Vi har taushetsplikt, ingenting er for lite eller for stort å snakke om, det er rom for deg, ditt liv og dine spørsmål.
Ta kontakt med kirkekontoret for samtale/sjelesorg med en av prestene våre.
Tlf.: 976 71 783

paske kors soloppgang
På denne siden kan du finne over oversikt over gudstjenester og andakter som du kan se, høre og lese når det passer deg.

Siden er laget av Den norske kirke, og den vil bli fortløpende oppdatert.

Klikk her for å komme til andaktene

Klikk her for å komme til gudstjenestene
Tynset kirke
Her finner du vedtektene for gravplassene i Tynset kommune.


Les merLes mer