Tynset kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

mandag 17 mai
Tynset kirke
Kvikne kirke
Tylldalen kirke
søndag 23 mai
Tynset kirke
Kvikne kirke
mandag 24 mai
Brydalen kirke

Kontaktinfo

Tynset kirkelige fellesråd
Vedalen 51
2500 Tynset
Telefon 62 48 55 69
E-post: post@tynsetkirke.no

Kontortid:
Mandag-fredag Kl.10.00-14.00


http://www.tynset.kirkene.net/img/23_08_2019_Diverse/besok_oss_pa_facebook.png

TYNSET KIRKELIGE FELLESRD 2019-2023

  Leder: Berthan Aashaug (Tynset)
  Rdsmedlem: Ragnar Steien (Tynset)
  Rdsmedlem: Bjrn Tangen (Brydalen)
  Rdsmedlem: Inger Elise Nss (Brydalen)
  Rdsmedlem: Olav Horten (Tylldalen)
  Rdsmedlem: Idun Grindflek (Tylldalen)
  Rdsmedlem: Jorid Knudsen Stai (Kvikne)
  Rdsmedlem: Egil Ween (Kvikne)
  Biskopens representant: Tina Solbakken
  Tynset kommunes representant: Nils ian

Fellesrdet ble etablert 1. januar 1997. Etter den nye kirkeloven, skal fellesrdet ha det administrative og konomiske ansvaret for driften av kirken og kirkegrder p vegne av sokna (Brydalen, Kvikne, Tylldalen og Tynset).

Fellesrdets oppgaver er beskrevet i Kirkelovens kapittel  2 14:
Kirkelig fellesrd skal ivareta administrative og konomiske oppgaver p vegne av soknene, utarbeide ml og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrdene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesrd er ansvarlig for:
a) bygging, drift og vedlikehold av kirker,
b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lnnes over fellesrdets budsjett,
d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,
e) administrativ hjelp for prosten nr staten yter tilskudd til det,
f) - - -
g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasnjonsopplring.

Kirkevergen er ansatt for utve det daglige administrative lederansvaret i prestegjeldet p vegne av fellesrdet. I Tynset prestegjeld er det Svein Borkhus som er kirkeverge/daglig leder.
Linker