Tynset kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

onsdag 17 april
Brydalen kirke
torsdag 18 april
Tylldalen kirke
søndag 21 april
Kvikne kirke
onsdag 24 april
Tynset kirke
onsdag 1 mai
Lonåsen Grendehus
søndag 5 mai
Tynset kirke

Fellesråd 2019-2023

TYNSET KIRKELIGE FELLESRÅD 2019–2023

   Leder: Berthan Aashaug (Tynset) E-post: aashaug@online.no
   Rådsmedlem: Ragnar Steien (Tynset)
   Rådsmedlem: Bjørn Tangen (Brydalen)
   Rådsmedlem: Inger Elise Næss (Brydalen)
   Rådsmedlem: Olav Horten (Tylldalen)
   Rådsmedlem: Idun Grindflek (Tylldalen)
   Rådsmedlem: Jan Haugan (Kvikne)
   Rådsmedlem: Kjetil Frengstad (Kvikne)
   Biskopens representant: Tina Solbakken
   Tynset kommunes representant: Nils Øian

Fellesrådet ble etablert 1. januar 1997. Det har det administrative og økonomiske ansvaret for den lokale kirkeøkonomien.

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:
a) bygging, drift og vedlikehold av kirker,
b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,

d) personalansvar for alle stillinger i kirka unntatt prestene.

e) anskaffelse og drift av menighets– og prestekontor,
f) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det,
g)anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring/trosopplæring

Kirkelige fellesråd er forvalter av gravplassene på vegne av innbyggerne i kommunen, –også dem som ikke er medlem av Den norske kirke.

Daglig leder er ansatt for å utøve det daglige administrative lederansvaret i prestegjeldet på vegne av fellesrådet. I Tynset prestegjeld er det Karen Salbu som er kirkeverge/daglig leder.