Tynset kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 3 oktober
Kvikne kirke
onsdag 6 oktober
19:00 Konsert
Brydalen kirke
søndag 10 oktober
Tynset kirke
søndag 17 oktober
Tylldalen kirke
19:00 Konsert
Brydalen kirke
onsdag 20 oktober
19:00 Konsert
Tynset kirke

Fellesråd 2019-2023

TYNSET KIRKELIGE FELLESRÅD 2019–2023

  Leder: Berthan Aashaug (Tynset)
  Rådsmedlem: Ragnar Steien (Tynset)
  Rådsmedlem: Bjørn Tangen (Brydalen)
  Rådsmedlem: Inger Elise Næss (Brydalen)
  Rådsmedlem: Olav Horten (Tylldalen)
  Rådsmedlem: Idun Grindflek (Tylldalen)
  Rådsmedlem: Jorid Knudsen Stai (Kvikne)
  Rådsmedlem: Egil Ween (Kvikne)
  Biskopens representant: Tina Solbakken
  Tynset kommunes representant: Nils Øian

Fellesrådet ble etablert 1. januar 1997. Etter den nye kirkeloven, skal fellesrådet ha det administrative og økonomiske ansvaret for driften av kirken og kirkegårder på vegne av sokna (Brydalen, Kvikne, Tylldalen og Tynset).

Fellesrådets oppgaver er beskrevet i Kirkelovens kapittel  2 § 14:
Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:
a) bygging, drift og vedlikehold av kirker,
b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
d) anskaffelse og drift av menighets– og prestekontor,
e) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det,
f) – – –
g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasnjonsopplæring.

Kirkevergen er ansatt for å utøve det daglige administrative lederansvaret i prestegjeldet på vegne av fellesrådet. I Tynset prestegjeld er det Svein Borkhus som er kirkeverge/daglig leder.