menighet

Dåp

Velkommen til dåp i tynset–menighetene!

Vil dere at barnet skal høre til i kirken?
Når barnet blir døpt, blir det medlem i Den norske kirke og en del av fellesskapet i menigheten der dere bor. 
Barnet vil jevnlig få tilbud om å lære mer om kirken og troen, tilpasset alderen. 
Kirken sier ja til å inkludere barnet deres i trygge og gode aktiviteter der de blir kjent med Gud, seg selv og andre.

På dåpsdagen

Presten innleder dåpen med disse ordene: «Med takk og glede tar menigheten imot barnet som i dag blir døpt i Guds hus». Ved døpefonten svarer dere ja til at den lille skal tilhøre kirken og vokse opp med den kristne tro.
I gudstjenesten synger vi også salmer som handler om dåpen. Poesien finner ord som åpner for mysteriet:

Fylt av glede over livets under,
med et nyfødt barn i våre hender,
kommer vi til deg som gav oss livet.

Fra Svein Ellingsens kjente dåpssalme: Fylt av glede.

Hvordan melder jeg dåp?


Det ønskes velkommen til dåp på spesielle datoer i menighetens hovedgudstjeneste, som oftest søndager kl. 11.00.
Se kirkens kalender over gudstjenester for å finne en dato som passer deg.

Du kan melde opp til dåp digitalt ved å klikke på linken under. Legg inn etterspurt informasjon og velg dato. De datoer det er mulig å døpe kommer opp som valgalternativ.

Digital påmelding til dåp

Du kan også ta kontakt direkte med kirkekontoret. e–post: post@tynsetkirke.no eller på tlf.: 913 47 133