Tynset kirkelige fellesråd

Dåp ny

VELKOMMEN TIL DÅP!
Du er hjertelig velkommen til dåp!

Dåpen foregår i en gudstjeneste, se kirkens kalenderen over gudstjenester for å finne en dato som passer deg.

På grunn av restriksjoner i forhold til korona–viruset, kan det bli nødvendig å gjennomføre dåpen i en egen dåpsseremoni. En egen dåpsseremoni er kortere enn en gudstjeneste og har dåpen som hovedelement. Selve dåpsseremonien er helt lik den som brukes i en gudstjeneste, og vi synger en eller to salmer på samme måte som vi ville gjort en gudstjeneste.

Hvilket tidspunkt kan jeg døpe?
Ta kontakt med kirkekontoret for å velge en dato for dåp.

Vi gleder oss til å dele den store dagen med dere!

Velkommen til dåp!