Den Norske Kirke
Tynset kirkelige fellesråd
Meny

Kontakt oss

KALENDER

søndag 18 april
Tynset kirke
søndag 25 april
Tylldalen kirke
Kvikne kirke
lørdag 1 mai
Lonåsen Grendehus
onsdag 5 mai
19:00 Konsert
Tylldalen kirke
søndag 9 mai
Tynset kirke

Kontaktinfo

Tynset kirkelige fellesråd
Vedalen 51
2500 Tynset
Telefon 62 48 55 69
E-post: post@tynsetkirke.no

Kontortid:
Mandag-fredag Kl.10.00-14.00


http://www.tynset.kirkene.net/img/23_08_2019_Diverse/besok_oss_pa_facebook.png

Ansatte


Ola Aaeng Næsteby
Saksbehandler prost og konstituert daglig leder 
post@tynsetkirke.no 
Telefon: 919 92 540 / 62 48 55 69   Send epost 
Liv Kari Fremmergård Larsen
Saksbehandler 
saksbehandler@tynsetkirke.no 
Telefon: 909 79 305 / 62 48 55 67   Send epost 
Svein Borkhus
Medarbeider 
svein.borkhus@tynsetkirke.no 
Telefon: 913 08 100 / 62 48 55 62   Send epost 
Simen Aa .Simensen
Prost 
tynsetprost@tynsetkirke.no 
Telefon: 996 91 913 / 62 48 55 63   Send epost 
Tina M. Solbakken
Sokneprest 
sokneprest@tynsetkirke.no 
Telefon: 913 88 102 / 62 48 55 66   Send epost 
Trond Gellein Løkken
Trosopplærer 
trond@tynsetkirke.no 
Telefon: 971 16 679 / 62 48 55 71   Send epost 
Lars Gustav Molstad
Kantor 
lars-g-m@online.no 
Telefon: 481 07 465   Send epost 
Karin Eline Hartviksen
Kantor 
Karin.eline.hartviksen@ntebb.no 
Telefon: 901 06 003   Send epost 
Kjerstin Fremmergård
Kirketjener (Tynset) 
kjerstin@tynsetkirke.no 
Telefon: 924 50 391 / 62 48 55 70   Send epost 
Anders Halvorsen
Kirketjener (Tylldalen/Brydalen) 
 
Telefon: 952 94 604 / 62 48 55 70   
Kai-Stein Gjelten
Klokker (Tynset/Tylldalen) 
kgjelten@online.no 
Telefon: 909 47 925 / 62 48 47 18   Send epost 
Sondre Anders Frengstad
Kirketjener (Kvikne) 
kvikne@falcknett.no 
Telefon: 905 04 083 / 62 48 42 16   Send epost 
Tor Granvold
Klokker (Kvikne) 
tgranvol@frisurf.no 
Telefon: 958 83 671   Send epost 
Vegen
Gunnar Gran - red. sekretær 
vegen.menighetsblad@yahoo.com 
Telefon:    Send epost 
Linker