menighet

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I TYNSET KOMMUNE