menighet

Begravelse

Begravelse
Når en av våre nærmeste dør, føler vi på savn, smerte og ofte kaos rundt oss.
I denne sitasjonen ønsker vi å møte deg på en mest mulig måte, og gi deg noen råd som kan gjøre noe lettere i en vanskelig tid.

  1. Ta kontakt med kirkekontoret for å klarere gravplass.
  2. Avtal på et tidlig tidspunkt sted og tid for samtale med prest. I samtalen med presten er du fri til å søke råd i en vanskelig tid. Samtidig vil dere også samtale mer konkret om selve gravferden, valg av salmer m.m., og du kan gi presten veiledning og råd i hans arbeid med å lage minnetale. Det er også mulig å foreslå bibeltekster til andaktsdelen.
  3. Under gravferda i kirken kan du eller andre i familien holde minnetalen, eller kanskje si noen få ord i forbindelse med kransenedleggelsen. Du er fri til å komme med ønsker i forbindelse med gravferda.
  4. Det er samtidig veldig viktig at du tidlig tar direkte kontakt med organist angående musikk, eller om du ønsker eksterne musikalske innslag. Vi har en egen CD med forslag til musikk på kontoret som du kan lytte til. Organisten har det musikalske ansvar.
  5. Du kan velge å trykke sangene på et eget ark eller bruke salmebøkene i kirken. Venter du mange deltagere i gravferden, kan det være formålstjenlig å trykte ark.
  6. I dagene før gravferda er du fri til å ta kontakt med prest eller kirkekontor så ofte du skulle ønske det. Det kan være trygt å snakke med andre når mye er kaotisk og vanskelig.
  7. For øvrig er kirken også tilgjengelig og tilstede for seg i tiden etter at gravferda er over. Spesielt da er det viktig å søke hjelp og støtte hos andre mennesker.