Tynset kirkelige fellesråd

Begravelse korona

Begravelse

Når en av våre nærmeste går bort, føler vi på savn, smerte og ofte kaos rundt oss. I denne situasjon ønsker vi å møte deg på en best mulig måte, og gi deg noen råd som kan gjøre det noe lettere i en vanskelige tid.

 

 1. Ta kontakt med kirkevergen for å klarere gravplass
 2. Avtal på et tidlig tidspunkt sted og tid for samtale med prest. I samtalen med presten er du fri til å søke råd i en vanskelig tid. Samtidig vil dere også samtale mer konkret om selve gravferden, valg av salmer m.m, og du kan gi presten veiledning og råd i hans arbeid med å lage minnetale. Det er også mulig å foreslå bibeltekster til andaktsdelen.
 3. Under gravferda i kirken kan du eller andre i familien holde minnetalen, eller kanskje si noen få ord i forbindelse med kransenedleggelse. Du er fri til å komme med ønsker i forbindelse med gravferda.
 4. Det er samtidig veldig viktig at du tidlig tar direkte kontakt med organist angående musikk, eller om du ønsker eksterne musikalske innslag. Organisten har det musikalske ansvar.
 5. Du kan velge å trykke sangene på et eget ark eller bruke salmebøkene i kirken. Venter du mange deltagere i gravferda, kan det være formålstjenlig med trykte ark.
 6. I dagene før gravferda er du fri til å ta kontakt med prest eller kirkekontor så ofte du skulle ønske det. Det kan være trygt å snakke med andre når mye er kaotisk og vanskelig.
 7. Forøvrig er kirken også tilgjengelig og tilstede for deg i tiden etter at gravferda er over. Spesielt da er det viktig å søke hjelp og støtte hos andre mennesker.

 

 

RÅD VED BEGRAVELSER I KORONATIDEN

Koronapandemien gir oss noen utfordringer med å gjennomføre begravelser, og det er nødvendig med tiltak for å redusere risikoen for smitte. I Tynset kirke tillates inntil 100 personer, i Tylldalen kirke og Kvikne kirke inntil 50 personer og i Brydalen kirke inntil 30 personer.

De nye tallene for deltakere i begraveler forutsetter:

 1. Organisering slik at en unngår kø inn/ut av kirka. Det er nok lurt at noen styrer dette slik at en liten gruppe med mennesker setter seg i gangen. Ha tilgjengelig antibac som alle bruker før de går inn.
 2. Personer som er syke med luftveisinfeksjoner eller er i karantene kan ikke komme. Dersom det er nære pårørende til familien, kan man forsøke å flytte tidspunktet for begravelse eller minnestund, slik at dette lar seg løse. Her går det an å rådføre seg med kommunelegen ved spesielle tilfeller. Her er det viktig for folk å få forståelse av at man forsøker å etterkomme ønskene så langt man kan.
 3. Avstand: Ved salmesang er det krav om 2 m. avstand mellom husstandene, men uten salmesang gjelder 1 m. avstand mellom husstandene. Ved begge tilfeller kan personer i samme husstand sitte sammen. Ha fokus på å unngå kø inn og ut av kirka. Håndhilsen og fysisk kontakt bør erstattes med et nikk. Vi ber om at man helst ikke klemme eller håndhilse – vi takker for forståelsen.
 4. Minnesamvær bør som hovedregel ikke arrangeres. Kan være noe man planlegger på senere tidspunkt.
 5. Vær OBS på at mange i begravelser er i risikosone og det er viktig at man organiserer begravelsn så trygg som mulig.

Om smittefaren øker, kan det hende vi må gå ned på antallet igjen.