menighet

Diakoni notatblokk

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.

Den er evangeliet i handling og utrykkes igjennom nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Det er en sentral side av det kristne menneskesynet at vi som mennesker er skapt i Guds bilde til å være medmennesker. Vi er utlevert til hverandre og er avhengig av hverandre. Samtidig er skaperverket avhengig av at menneskene tar sitt forvalteransvar på alvor.Trenger du skyss, ring Tynset kirkekontor på 913 47 133

https://tynsetkirke.no/img/11_08_2017_Diakoni/Hus_11_08_2017.png