menighet

Kirkevalg

MENIGHETSRÅDENE I TYNSET 2023–2027

I tillegg til de valgte medlemmene sitter også prosten og soknepresten som medlem i menighetsrådene.

Tynset Menighetsråd:
  Leder: Heidi Barmoen (E–post: heidi.barmoen@gmail.com)
  Nesteder: Anita Aaen
  Sekretær: Bjørg Røsteggen Brændvang
  Kasserer: Britt Synnøve Østihaug
  Rådsmedlem: Bjørn Tore Grutle
  Rådsmedlem: Sigve Mælen
  Rådsmedlem: Signe Marie Feragen
  Rådsmedlem: Hege Fossum
 
Tylldalen Menighetsråd:
  Leder: Bjørn Vegard Bjørklund (E–post: bjorklund@digitalorgel.no)
  Nestleder: Annette Grøtli Fossen–Ovrum
  Kasserer: Lars Fredrik Eggen
  Sekretær: Lars Hogstad
  Rådsmedlem: Magna Moen Reiten
  Rådsmedlem: Ruth Elin Eggen

Brydalen Menighetsråd
  Leder: Inger Elise Næss (E–post: rul4@online.no)
  Kasserer: Edel Karin Løvhaug
  Sekretær: Morten Løvhaug
  Rådsmedlem: John Moen

Kvikne Menighetsråd
  
Leder: Jan Haugan (E–post: janhaugan@live.no)
  Nestleder: Anne Inger Stai
  Kasserer: Arnold Fossum
  Rådsmedlem: Anne Gerd Skogstad