Tynset kirkelige fellesråd

Kirkevalg

MENIGHETSRÅDENE I TYNSET 2019–2023

I tillegg til de valgte medlemmene sitter også soknepresten som medlem i menighetsrådene.

Tynset Menighetsråd:
  Leder: Heidi Barmoen (E–post: heidi.barmoen@gmail.com)
  Nesteder: Beth Sigrun Nesseth Often 
  Sekretær: Anita Aaen 
  Kasserer: Dag Grue
  Rådsmedlem: Ragnar Steien
  Rådsmedlem: Berthan Aashaug
  Rådsmedlem: Kristen Halvard Rusten
  Rådsmedlem: Kristin Lovise Rogne Gjelten
 
Tylldalen Menighetsråd:
  Leder: Olav Horten (E–post: olav.horten@fjellnett.no)
  Nestleder:Stein Horten
  Kasserer: Stein Horten 
  Sekretær: Lars Hogstad
  Rådsmedlem: Idunn Grindflekk
  Rådsmedlem: Gunn Engen
  Rådsmedlem: Vigdis Fiskvik

Brydalen Menighetsråd
  Leder: Inger Elise Næss (E–post: rul4@online.no)
  Kasserer: Gry Hellen Venstad 
  Sekretær: Bjørn Tangen
  Rådsmedlem: John Moen

Kvikne Menighetsråd
  
Leder: Jan Haugan E–post: janhaugan@live.no)
  Nestleder: Kjetil Frengstad
  Kasserer: Jan Haugan
  Rådsmedlem: Jorid Knudsen Stai
  Rådsmedlem: Kari Beate Bjørsagård Rønning
  Rådsmedlem: Anne Inger Engdal