menighet

GUDSTJENESTESøndag 27.10.2024

Dag i kirkeåret: Bots- og bønnedag
Tema for dagen: Sonen som kom heim
Dagens offer går til:

Prekentekst: Luk 18,9-14