menighet

GUDSTJENESTESøndag 25.08.2024

Dag i kirkeåret: Vingårdssøndagen
Tema for dagen: Arbeidarane i vingarden
Dagens offer går til:

Prekentekst: Luk 17,7-10