menighet

GUDSTJENESTESøndag 01.09.2024

Dag i kirkeåret: 15. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Jesus hos Marta og Maria
Dagens offer går til:

Prekentekst: Luk 10,38-42