menighet

GUDSTJENESTE



Søndag 18.08.2024

Dag i kirkeåret: 13. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Jesus og den rike mannen
Dagens offer går til:

Prekentekst: Luk 12,41-48