menighet

GUDSTJENESTESøndag 29.09.2024

Dag i kirkeåret: Mikkelsmesse
Tema for dagen: Herrens engel setter Peter fri
Dagens offer går til:

Prekentekst: Luk 10,1-2.16-20