Tynset kirkelige fellesråd

GUDSTJENESTESøndag 24.12.2023

Dag i kirkeåret: Julaften
Tema for dagen: Jula si glede og gåve
Dagens offer går til:

Prekentekst: Luk 2,1-20