Tynset kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 25 februar
Tylldalen kirke
Kvikne kirke
søndag 3 mars
Tynset kirke
søndag 10 mars
Brydalen kirke
Tylldalen kirke
søndag 17 mars
Skistua Tynset

GUDSTJENESTEMandag 01.04.2024

Dag i kirkeåret: 2. påskedag
Tema for dagen: Jesus viser seg for disiplene
Dagens offer går til:

Prekentekst: Luk 24,36-45