menighet

GUDSTJENESTESøndag 15.09.2024

Dag i kirkeåret: 17. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Jesus vekkjer opp Lasarus
Dagens offer går til:

Prekentekst: Luk 7,11-17