menighet

GUDSTJENESTETorsdag 19.09.2024

Dag i kirkeåret:
Tema for dagen:
Dagens offer går til:

Prekentekst: