menighet

GUDSTJENESTESøndag 04.08.2024

Dag i kirkeåret: 11. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Jesaja møter Gud i tempelet
Dagens offer går til:

Prekentekst: Mark 2,23-28