menighet

GUDSTJENESTESøndag 22.09.2024

Dag i kirkeåret: 18. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Kvinna som hadde brote ekteskapet
Dagens offer går til:

Prekentekst: Matt 8,5-13