Tynset kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 25 februar
Tylldalen kirke
Kvikne kirke
søndag 3 mars
Tynset kirke
søndag 10 mars
Brydalen kirke
Tylldalen kirke
søndag 17 mars
Skistua Tynset

GUDSTJENESTESøndag 05.05.2024

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Tema for dagen: Bryllaupet i Kana
Dagens offer går til:

Prekentekst: Matt 7,7-12