Tynset kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 25 februar
Tylldalen kirke
Kvikne kirke
søndag 3 mars
Tynset kirke
søndag 10 mars
Brydalen kirke
Tylldalen kirke
søndag 17 mars
Skistua Tynset

GUDSTJENESTESøndag 17.03.2024

Dag i kirkeåret: Maria budskapsdag
Tema for dagen: Bodskapen til Maria
Dagens offer går til:

Prekentekst: Luk 1,46-55