Tynset kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 25 februar
Tylldalen kirke
Kvikne kirke
søndag 3 mars
Tynset kirke
søndag 10 mars
Brydalen kirke
Tylldalen kirke
søndag 17 mars
Skistua Tynset

GUDSTJENESTESøndag 31.03.2024

Dag i kirkeåret: Påskedag
Tema for dagen: Jesus står opp
Dagens offer går til:

Prekentekst: Matt 28,1-10