menighet

GUDSTJENESTESøndag 13.10.2024

Dag i kirkeåret: 21. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Kain og Abel
Dagens offer går til:

Prekentekst: Luk 16,19-31