menighet

GUDSTJENESTESøndag 08.09.2024

Dag i kirkeåret: 16. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Brød frå himmelen
Dagens offer går til:

Prekentekst: Matt 5,10-12