menighet

Nyheter

FORENINGEN "HELLIG OLAV FRA TYLDAL"

Foreningen "Hellig Olav fra Tyldal" ble formelt stiftet i 2019, og har som formål å få laget en kopi av middelalderstatuen "Hellig Olav fra Tyldal" og plassere den i Tylldalen kirke.

Olavsstatuen var tidligere antatt å stamme fra Nidarosdomen. Det kan være riktig når det gjelder opphavssted, men det er ikke der statuen har stått og levd sitt liv i om lag 400 år, før den ble sendt til Danmark. Det var Ingvald Undset (Sigrid Undsets far) som på slutten av 1800-tallet påviste at statuen hadde stått i Tylldalen kirke. 

Olavstradisjonene sto og står fortsatt sterkt i Tylldalen, og en statue av Olav den Hellige har en sentral plass i bygdas bevissthet. Statuen har i dag en fremskutt plass i Nationalmuseet i København. Den kalles «Hellig Olav fra Tyldal». Statuen er ansett som en av de viktigste olavsstatuer fra 1200-tallet, og er en av de best bevarte fra denne epoken. Det er ikke aktuelt med
en tilbakeføring, og det har derfor lenge vært et sterkt ønske om å få laget en kopi av denne vakre statuen, som mange kaller Olav med det milde ansikt.

Foreningen håper at kopien kan settes på plass i Tylldalen kirke i god tid før Olavsjubileet i 2030.

For mer opplysninger om "foreningen eller "Hellig Olav fra Tyldal", klikk her så finner du brosjyren om Foreningen "Hellig Olav fra Tyldal".

MEDLEMSKAP
Du kan bli medlem i foreningen ved å betale kontigent på kr 100.- til Foreningen Hellig Olav fra Tyldal
    Bankgirokonto nr. 1885.18.37473 eller Vipps nr. 561300

Husk å oppgi ditt navn på innbetalingen!

Gaver eller donasjoner til foreningen kan betales på samme måte.

Se også foreningens sider på Facebook og Instagram.

 

Publisert av:  den 01-08-2022