Tynset kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 30 januar
Tylldalen kirke
søndag 6 februar
Tynset kirke
søndag 13 februar
Kvikne kirke
Brydalen kirke
søndag 20 februar
Tynset kirke
onsdag 23 februar
Brydalen kirke

NILS KAARE ERLIMO (1943-2021) TIL MINNE

Natt til torsdag 24. november døde tidligere prost i Nord-Østerdal prosti Nils Kåre Erlimo. Selv om han har slitt med sykdom de siste årene, kom dødsfallet likevel overraskende. Med hans bortgang har Den norske kirke mistet en trofast og dyktig prest, en stødig kirkeleder, og en hyggelig og omsorgsfull personlighet.

Nils var tolging og nord-østerdøl, med røtter i det gamle bondesamfunnet. Mange satte pris på at Nils brukte Tolga-dialekten også som prest. Samtidig var han en stor Italia-entusiast, og det er mange som har hatt glede av å ha Nils som omviser i Frans av Assisis fotspor.

Han ble født i 1943, og vokste opp på en gård i Tolga, og han hadde også røtter fra Tynset. Det var også her han hadde mye av sin prestegjerning, som prost gjennom fjorten år på Tynset. Før det hadde han bl.a. vært prest i Øyer i Gudbrandsdalen. De siste årene av sitt yrkesaktive liv var han prost i Toten prosti og bodde på Gjøvik, og det var også der han ble boende som pensjonist.

Som en av Nils’ etterfølgere som prost i Nord-Østerdal kjente jeg ham først og fremst fra hans siste år som pensjonist. Han var mye brukt som vikar i prostiet vårt, og de siste årene har han også i to perioder fungert som prost mens jeg har vært bortreist. Det var alltid en glede å overlate et oppdrag til Nils, for da visste man at det var i de beste hender. Han var særdeles ansvarsbevisst og pliktoppfyllende, alltid godt forberedt, og med sin store erfaring var han en pålitelig og trygg person å samarbeide med. Han var klar i sin fremtreden og i sitt budskap, og la stor vekt på sine prekener og på en god gjennomføring av gudstjenesten og de kirkelige handlinger. Han fremstod som ujålete, folkelig og jordnær, og var også en mye brukt arbeidsveileder.

Nils var arbeidsvillig, og lett å spørre om vikaroppdrag, og han strakte seg alltid langt for å kunne si ja. Så sent som i sommer stilte han opp som prest på en friluftsgudstjeneste i Tylldalen og en kveldsgudstjeneste i Tynset kirke, og han satte stor pris på å få møte gamle kjente. Det var alltid en glede å kunngjøre at Nils skulle være vikarprest, for da visste man at mange ville se frem til å få komme og møte og høre «gamleprosten».

De siste årene var ikke bare enkle for Nils, da han ble enkemann og etterhvert fikk økende helseproblemer. Men alltid var han blid og positiv når jeg ringte, lys og vennlig i stemmen, og med et stort hjerte for bygdene her i Nord-Østerdal.

Det er mange som er blitt berørt av Nils Kåre Erlimos liv og virke både som prest og medmenneske, og vi er mange som vil savne ham. Vi hedrer hans minne.

Simen Simensen, prost i Nord-Østerdal prosti

Av: Trond Gellein Løkken   Publisert: 25-11-2021