Meny
Diakoni
Kirkene våre
Salmekvelder
Trosopplæring
Babysang
Menighetsråd
Kontakt oss
Ansatte
Kalender
01 Desember
11:00 Gudstjeneste i Kvikne Kirke
11:00 Familiegudstjeneste, Tynset kirke
08 Desember
11:00 Gudstjeneste, Tylldalen kirke
24 Desember
12:00 Familiegudstjeneste, Kvikne kirke
14:00 Familiegudstjeneste, Tynset kirke
15:00 Gudstjeneste i Tylldalen Kirke

Kontaktinfo

Tynset kirkelige fellesråd
Vedalen 51,  2500 Tynset
Telefon 62485569
E-post: post@tynsetkirke.no

Kontortid: Mandag-fredag
Kl.10.00-14.00

  Utskriftsvennlig side

MENIGHETSRÅDENE

I tillegg til de valgte medlemmene sitter også soknepresten som medlem i menighetsrådene.

Tynset Menighetsråd:
Leder: Hans Petter Eidsvåg
Nesteder: Anne Katrine Øverby Djupeng
Sekretær: Bjørn Ingvald Eidsvåg
Kasserer: May-Britt Skårsmoen


Tylldalen Menighetsråd:
Leder: Olav Horten
Nestleder:Anne Grethe Moen
Kasserer: Iren Øverby
Sekretær: Lars Hogstad

Brydalen Menighetsråd
Leder: Inger Elise Ness
Nestleder: Bjørn Tangen
Kasserer: Per Kverndal
Sekretær: Sigrunn Plassen Wangen

Kvikne Menighetsråd
Leder: Egil Ween
Nestleder: Jan Haugan
Kasserer: Ingeborg Schârer Nymoen

TYNSET KIRKELIGE FELLESRÅD

Leder: Ingunn Rognstad Grutle

Fellesrådet ble etablert 1.januar 1997. Etter den nye kirkeloven skal fellesrådet ha det administrativet og økonomiske ansvaret for driften av kirken og kirkegårder på vegne av sokna. (Tynset, Tylldalen, Kvikne og Brydalen). Fellesrådets oppgaver er beskrevet i § 16 i kirkeloven. Bugging, drift og vedlikehold av kirker. Anlegg, drift og forvaltning av kirkegårdene. Opprette og legge ned stillinger. Drift av kirke og prestekontor. Kirkevergen er ansatt for å utøve det daglige administrative lederansvar i prestegjeldet på vegne av fellesrådet. I Tynset prestegjeld er det Svein Borkhus som er kirkeverge/daglig leder.
 
Linker
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Tynset kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no