Meny
Diakoni
Trosopplæring
Vedtekter for gravplassene
Kirkene våre
Tynset kirkelige fellesråd
Menighetsrådene
Kontakt oss
Kontakt Tynset kirkelige fellesråd
Kontakt menighetsrådene
Ansatte
Kalender
28 Oktober
19:00 Konsert i Tynset Kirke
01 November
11:00 Gudstjeneste, Kvikne kirke
11:00 Gudstjeneste, Tynset kirke
14:00 Gudstjeneste, Tylldalen kirke
19:00 Gudstjeneste, Brydalen kirke
15 November
19:00 Gudstjeneste, Tynset kirke

Kontaktinfo

Tynset kirkelige fellesråd
Vedalen 51
2500 Tynset
Telefon 62 48 55 69
E-post: post@tynsetkirke.no

Kontortid:
Mandag-fredag Kl.10.00-14.00


http://www.tynset.kirkene.net/img/23_08_2019_Diverse/besok_oss_pa_facebook.png

  Utskriftsvennlig side

TYNSET KIRKELIGE FELLESRÅD 2019-2023

  Leder: Berthan Aashaug (Tynset)
  Rådsmedlem: Ragnar Steien (Tynset)
  Rådsmedlem: Bjørn Tangen (Brydalen)
  Rådsmedlem: Inger Elise Næss (Brydalen)
  Rådsmedlem: Olav Horten (Tylldalen)
  Rådsmedlem: Idun Grindflek (Tylldalen)
  Rådsmedlem: Jorid Knudsen Stai (Kvikne)
  Rådsmedlem: Egil Ween (Kvikne)
  Biskopens representant: Tina Solbakken
  Tynset kommunes representant: Nils Øian

Fellesrådet ble etablert 1. januar 1997. Etter den nye kirkeloven, skal fellesrådet ha det administrative og økonomiske ansvaret for driften av kirken og kirkegårder på vegne av sokna (Brydalen, Kvikne, Tylldalen og Tynset).

Fellesrådets oppgaver er beskrevet i Kirkelovens kapittel  2 § 14:
Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:
a) bygging, drift og vedlikehold av kirker,
b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,
e) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det,
f) - - -
g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasnjonsopplæring.

Kirkevergen er ansatt for å utøve det daglige administrative lederansvaret i prestegjeldet på vegne av fellesrådet. I Tynset prestegjeld er det Svein Borkhus som er kirkeverge/daglig leder.
 
Linker
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:


 

Copyright © 2015 Tynset kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no