Tynset kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 5 februar
Tynset kirke
søndag 12 februar
Tylldalen kirke
Brydalen kirke
søndag 19 februar
Tynset kirke
søndag 26 februar
Kvikne kirke
søndag 5 mars
Tynset kirke

GUDSTJENESTESøndag 05.02.2023

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Tema for dagen: Såmannen
Dagens offer går til:

Prekentekst: Luk 8,4-15