Tynset kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 30 januar
Tylldalen kirke
søndag 6 februar
Tynset kirke
søndag 13 februar
Kvikne kirke
Brydalen kirke
søndag 20 februar
Tynset kirke
onsdag 23 februar
Brydalen kirke

GUDSTJENESTESøndag 20.02.2022

Dag i kirkeåret: Kristi forklarelsesdag
Tema for dagen: Disiplene får se Jesu herlighet
Dagens offer går til:

Prekentekst: Luk 9,28-36

Liturg: Simen Aalvik Simensen
Organist Lars Gustav Moldstad

Dåp: Nei
Nattverd: NeiDersom du ønsker å delta på gudstjenesten kan du reservere deg en plass ved å trykke på knappen under.