Tynset kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

onsdag 20 oktober
19:00 Konsert
Tynset kirke
søndag 24 oktober
Tynset kirke
onsdag 27 oktober
19:00 Konsert
Kvikne kirke
søndag 7 november
11:00
Tynset kirke
Kvikne kirke
14:00
Tylldalen kirke

GUDSTJENESTEOnsdag 17.11.2021

Dag i kirkeåret:
Tema for dagen:
Dagens offer går til:

Prekentekst:

Liturg:
Organist Karin Eline Hartviksen, Lars Gustav Moldstad

Dåp: Nei
Nattverd: JaDersom du ønsker å delta på gudstjenesten kan du reservere deg en plass ved å trykke på knappen under.