Tynset kirkelige fellesråd

GUDSTJENESTESøndag 12.09.2021

Dag i kirkeåret: 16. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Brød frå himmelen
Dagens offer går til:

Prekentekst: Matt 5,10-12

Liturg: Simen Aalvik Simensen
Organist Karin Eline Hartviksen

Dåp: Nei
Nattverd: NeiDersom du ønsker å delta på gudstjenesten kan du reservere deg en plass ved å trykke på knappen under.