Tynset kirkelige fellesråd

GUDSTJENESTESøndag 05.06.2022

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Tema for dagen: Disiplene får Den hellige ånd
Dagens offer går til:

Prekentekst: Joh 14,23-29