Tynset kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 5 februar
Tynset kirke
søndag 12 februar
Tylldalen kirke
Brydalen kirke
søndag 19 februar
Tynset kirke
søndag 26 februar
Kvikne kirke
søndag 5 mars
Tynset kirke

GUDSTJENESTESøndag 05.03.2023

Dag i kirkeåret: 2. søndag i fastetiden
Tema for dagen: Josef hos Potifar
Dagens offer går til:

Prekentekst: Matt 15,21-28