Tynset kirkelige fellesråd

GUDSTJENESTESøndag 05.09.2021

Dag i kirkeåret: 15. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Jesus hos Marta og Maria
Dagens offer går til:

Prekentekst: Luk 10,38-42

Liturg: Simen Aalvik Simensen
Organist Karin Eline Hartviksen

Dåp: Nei
Nattverd: NeiDersom du ønsker å delta på gudstjenesten kan du reservere deg en plass ved å trykke på knappen under.