Tynset kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

onsdag 20 oktober
19:00 Konsert
Tynset kirke
søndag 24 oktober
Tynset kirke
onsdag 27 oktober
19:00 Konsert
Kvikne kirke
søndag 7 november
11:00
Tynset kirke
Kvikne kirke
14:00
Tylldalen kirke

GUDSTJENESTESøndag 05.12.2021

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Tema for dagen: Vegen, sanninga og livet
Dagens offer går til:

Prekentekst: Joh 16,21-24

Liturg: Simen Aalvik Simensen
Organist

Dåp: Nei
Nattverd: NeiDersom du ønsker å delta på gudstjenesten kan du reservere deg en plass ved å trykke på knappen under.