Tynset kirkelige fellesråd

GUDSTJENESTESøndag 05.12.2021

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Tema for dagen: Vegen, sanninga og livet
Dagens offer går til:

Prekentekst: Joh 16,21-24

Liturg: Simen Aalvik Simensen
Organist Lars Gustav Moldstad

Dåp: Nei
Nattverd: NeiDersom du ønsker å delta på gudstjenesten kan du reservere deg en plass ved å trykke på knappen under.