Tynset kirkelige fellesråd

GUDSTJENESTEMandag 25.12.2023

Dag i kirkeåret: Juledag
Tema for dagen: Jesus blir født
Dagens offer går til:

Prekentekst: Joh 1,1-14