Tynset kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 5 februar
Tynset kirke
søndag 12 februar
Tylldalen kirke
Brydalen kirke
søndag 19 februar
Tynset kirke
søndag 26 februar
Kvikne kirke
søndag 5 mars
Tynset kirke

GUDSTJENESTEOnsdag 17.05.2023

Dag i kirkeåret: 17. mai
Tema for dagen: Sauen og sølvmynten
Dagens offer går til:

Prekentekst: Luk 1,50-53