Tynset kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 3 juli
Tynset kirke
søndag 17 juli
Tynset bygdemuseum
fredag 29 juli
Tylldalen kirke
søndag 31 juli
Setermesse Kvikne
søndag 7 august
Tynset kirke
søndag 14 august
Tylldalen, Setermesse

GUDSTJENESTESøndag 16.10.2022

Dag i kirkeåret: 19. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Gud skaper verda
Dagens offer går til:

Prekentekst: Luk 9,57-62