Tynset kirkelige fellesråd

GUDSTJENESTESøndag 31.12.2023

Dag i kirkeåret: Nyttårsaften
Tema for dagen: Jakobs drøm
Dagens offer går til:

Prekentekst: Joh 14,27