Tynset kirkelige fellesråd

GUDSTJENESTELørdag 03.06.2023

Dag i kirkeåret:
Tema for dagen:
Dagens offer går til:

Prekentekst: