Tynset kirkelige fellesråd

GUDSTJENESTELørdag 04.06.2022

Dag i kirkeåret: Pinseaften
Tema for dagen: Anden er nær
Dagens offer går til:

Prekentekst: Joh 7,37-39