Tynset kirkelige fellesråd

GUDSTJENESTELørdag 28.05.2022

Dag i kirkeåret:
Tema for dagen:
Dagens offer går til:

Prekentekst: