Tynset kirkelige fellesråd

GUDSTJENESTESøndag 10.12.2023

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Tema for dagen: Vegen, sanninga og livet
Dagens offer går til:

Prekentekst: Luk 21,27-36