Tynset kirkelige fellesråd

GUDSTJENESTESøndag 02.10.2022

Dag i kirkeåret: 17. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Jesus vekkjer opp Lasarus
Dagens offer går til:

Prekentekst: Mark 5,35-43