Tynset kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 3 juli
Tynset kirke
søndag 17 juli
Tynset bygdemuseum
fredag 29 juli
Tylldalen kirke
søndag 31 juli
Setermesse Kvikne
søndag 7 august
Tynset kirke
søndag 14 august
Tylldalen, Setermesse

GUDSTJENESTESøndag 25.09.2022

Dag i kirkeåret: 16. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Brød frå himmelen
Dagens offer går til:

Prekentekst: Matt 11,16-19