Tynset kirkelige fellesråd

GUDSTJENESTELørdag 11.09.2021

Dag i kirkeåret:
Tema for dagen:
Dagens offer går til:

Prekentekst:

Liturg: Tina Solbakken
Organist Lars Gustav Moldstad

Dåp: Nei
Nattverd: NeiDersom du ønsker å delta på gudstjenesten kan du reservere deg en plass ved å trykke på knappen under.