Tynset kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 3 juli
Tynset kirke
søndag 17 juli
Tynset bygdemuseum
fredag 29 juli
Tylldalen kirke
søndag 31 juli
Setermesse Kvikne
søndag 7 august
Tynset kirke
søndag 14 august
Tylldalen, Setermesse

Tømmerhogst på kirkegården

På bakgrunn av gjennomførte treprøver så ble det bestemt at flere trær skulle hogges. Det ble påvist råte i 13 gamle bjørketrær. Her er både kirketjener, organist og klokker i arbeid med å hogge trær på Tynset gravplass. Nå har de hogd 10 store bjørketrær, og de resterende vil bli hogd litt senere.  Resten av de store flotte bjørketrærne håper vi kan få stå i enda mange år.

Av: Karen Salbu   Publisert: 27-04-2022